HƯỚNG DẪN

– Tài khoản và mật khẩu đã được gửi vào mail quý khách dùng để đăng ký nhận báo giá buôn.

– Nếu bị thất lạc mail, vui lòng liên hệ HOTLINE 0987.582.606 để được cấp lại tài khoản.